Katalog gadżetów przygotowany pod redakcją Bartka Zieleźnika. Wydane na ekskluzywnym papierze zawierało przegląd najciekawszych gadżetów z lat 2009 - 2010.   
 

Cena:

1 wydanie - 9.00 zł